bilješke.

Aplikacija kroz 5 koraka:

Otvori novu bilješku - go!

O jeziku

Jezik kojim se pišu bilješke označni je jezik sličan jeziku na github-u ili stackoverflow-u. Precizno, radi se o Phabricator Remarkup jeziku.

Upute za formatiranje - Remarkup reference.

Jezik je proširen MathJax skriptama pa je moguće pisati latex izraze poput ovog .

Tutorial za MathJax je sjajan na http://www.suluclac.com/Wiki+MathJax+Syntax!

Isto tako, jezik je proširen i graphviz paketima koji služe crtanju grafova:

_anonymous_0n1mp.xfer.hrmathjaxmathjaxmathjax->n1graphvizgraphvizgraphviz->n1

Naučiti jezik najlakše je kroz primjere, pa stoga dodaj /source/ na kraju trenutnog URL-a da vidiš izvornik ove stranice.

Čemu služi

Primjene aplikacije su razne, no markup je primarno konstruiran kako bi olakšao komunikaciju, odnosno razmjenu iskaza i rješenja u pripremi IOI tima.

Isto tako, mp.xfer.hr koristimo kako bi primali nove članke za Hrvatski Wiki o Programiranju, HWoP.

_anonymous_0srce<3